خــ♥ــاص

خودم "خــ♥ــاص"رفیقام "آس" دنیا ماله ماس!!


"ﮔﻮﺭﻩ ﭘﺪﺭﻩ "ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺭﻭ " ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ "!!

ﺳﺮﻣﻮﻥ "ﺑﺎﻻﺳﺖ " ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮﻥ " ﺧﺪﺍﺳﺖ "!!

ﺍﯾﻨﻢ ... ﺭﺍﻫﻪ" ﺭﺍﺱ ـــــــــــــــــــــــــ ــ " ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺭﻭ " ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ "!!

ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ " ﺟﻤﻠﺲ " ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻦ "ﺧــ♥ــــﺎﺹ" !!
/ 5 نظر / 28 بازدید
علی

سلام خیلی وقته سرنزدی. غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد گریه کردم ز فراغت گل من باور کن که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد . . .

علی

سلام خیلی وقته سرنزدی بهم اگه تاهفته ی دیگه سرنزنی لینکتوحذف می کنم. غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد گریه کردم ز فراغت گل من باور کن که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد . . .

علی

هرکس به طریقی دل ما می شکند بیگانه جدا دوست جدا می شکند بیگانه اگر می شکند حرفی نیست من در عجبم دوست چرا می شکند

علی

سلام دوسته عزیز. خیلی وقته هرچی بهت سرمیزنم بهم سرنمی زنی وحتی وبلاگتورهاکردی واپ نمی کنی.براهمین ازلینکای وبلاگم حذفت می کنم.اگه روزی برگشتی بهم سربزن.ممنون.درپناه خداباشی خدانگه دارت. تو یادگار روز هایی هستی که نه فراموش می شوند و نه تکرار.

علی

سلام دوسته عزیز. خیلی وقته هرچی بهت سرمیزنم بهم سرنمی زنی وحتی وبلاگتورهاکردی واپ نمی کنی.براهمین ازلینکای وبلاگم حذفت می کنم.اگه روزی برگشتی بهم سربزن.ممنون.درپناه خداباشی خدانگه دارت. تو یادگار روز هایی هستی که نه فراموش می شوند و نه تکرار.