دنیای ما دخترا

دنــیـآے مـآ נخـتـَرآ :(◡‿◡✿)پـره از لـآکـآے رَنـــگـــآرَنـگرژ لبـآے پـُـر رنـگــــــپـر از سـتــــ کـردن נامـن بـآ تـآپـــــسـآپــورتـــ ، سـآقـآے رَنـگـــےپــر از قـراراے נختــرونـﮧ


נورهمـــےتلفنــآے נوسـآعتـﮧ [!] بـآ


مـوضـوع: مخـآطـبـــ خـآصگــریـﮧ کـرנنـآے یـواشکــے


زیــر پتـوهـآے صـورتـےدفتــرچـﮧ خـآطـراتـــــقـولــ נاנن بهـَـم נیگـﮧ


ســر فـرامـوش کـرנنـآے بعضیـآقـولــ נاנن بهـَـمُ اینکـﮧ


فـرנا یـﮧ روز جـَـנیـנِهپـآستـآ خـورנن تـو کـآفـﮧ נنـج !!!آهنـگــــ گـوش נاנنـآے نصفــ♦ﮧ شبـے


بـآ نـآراحتـی بهـم زنـگـــ زנن و


چنــנ נقیقـﮧ بعـנ


از شـوخیـآے هـم خنـנیـנنآرآیـشـگــآه رفتنـآے هـول هـولکـےاس נاנنـآے شبـونـﮧ :


ـ بهـتــــ زنـگــ زנ ؟ ـ نـﮧ گـوربـآبـآش !گپــــآے ۴-۵ تـآیـی נور میـز و


نسکـآفـﮧ خـورנنکلمـﮧ هـآے رمـزے کـﮧ


فـقـط خــوנمــون معنیشـو میـנونیـمرازایـے کـﮧ فـقـط خــوנمـون ازشـون خبـر נاریـمנنیـآے مـآ پـره از


لبـآسـآے سفیـد و تـورآے پـفــ پـفــے و


مخآطبـآے خـآصمـون کـﮧ


شـآهـزاנه ے سـوار بـر اسـبـــ سفیـנمـونـن !נنیـآے مـآ دختـرا پـره از احسـآسـآتــــ پـآکــــ و


رویـآهـآے נخـتـرونـﮧ!

/ 6 نظر / 22 بازدید
میلاد

دنیاتون ارزونی خودتون![لبخند]

مریم

دنیا ما دنیا قشنگیه البته برای خودمون... دنیای صورتی رنگ... ذوق کردن از اس ام اسای عاشقانه... توسط به قول تو مخاطب خاصمون... لوس کردن خودمون براش... قهر کردن و ذوق کردن وقتی منت میکشه... لاکای قرمز جیغ و گاهی برعکس پوسته پیازی ملایم... یا وقتی اون کسی که دوسش دارم ی بوس محکم به گونه هامون میزنه... همشون قشنگن زیبا و شاعرانه...

HIGHBOY

با گوشیت چیکار کردی ؟ هرچی زنگ میزنم میگه مشترک مورد نظر خوشگله ! بوسیدنش مشکله !

Sarah

چقد قشنگ [قلب]

علی فلسفی

خداوندا از بچگی به من آموختند همه را دوست بدارم حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن دکتر علی شریعتی

علی فلسفی

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود